Đóng hàng xà bông thiên nhiên Organic xuất khẩu sang Hàn Quốc ngày 23/07/2018.

Back to Blog

Đóng hàng xà bông thiên nhiên Organic xuất khẩu sang Hàn Quốc ngày 23/07/2018.

Kiểm hàng tại kho LCL Cát Lái.
Nhân viên đang load hàng lên pallet.
Anh Nghị đại diện hãng tàu đang kiểm đếm hàng.
Nhân viên đang load hàng lên pallet.
Giằng đai chắc chắn trước khi nâng hàng vào kệ kho.
Giằng đai chắc chắn trước khi nâng hàng vào kệ kho.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to Blog