Đóng hàng xà bông thiên nhiên Organic xuất khẩu đi Nhật Bản ngày 28/03/2018

Back to Blog

Đóng hàng xà bông thiên nhiên Organic xuất khẩu đi Nhật Bản ngày 28/03/2018

Buộc dây an toàn cho vào kệ trên cao trong kho Cát Lái
Hải quan giám sát kho Cát Lái
Hải quan giám sát kho Cát Lái
Công nhân đang đưa hàng vào kho

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to Blog