Đóng hàng xà bông xuất khẩu sang Hàn Quốc ngày 16/03/2016.

Back to Blog

Đóng hàng xà bông xuất khẩu sang Hàn Quốc ngày 16/03/2016.

Lên hàng xe tải
Kiểm hàng
Hàng lẻ LCL
Chờ Loading
Hàng ra cảng
Hàng Đóng tại Kho

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to Blog