Đóng hàng xà bông thiên nhiên quả nhàu Oranic xuất khẩu sang Hàn Quốc ngày 16/03/2016.

Back to Blog

Đóng hàng xà bông thiên nhiên quả nhàu Oranic xuất khẩu sang Hàn Quốc ngày 16/03/2016.

Xà bông tắm quả nhàu (noni soap) đưa lên xe tải đóng hàng
Nhân viên kiểm hàng xà bông tắm
Đóng hàng lẻ xà bông tắm
Chờ Loading
Xe tải chở xà bông ra cảng
Xà bông được đóng tại kho

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to Blog