Đóng hàng xà bông thiên nhiên Organic xuất khẩu sang Hàn Quốc ngày 17/11/2016.

Back to Blog

Đóng hàng xà bông thiên nhiên Organic xuất khẩu sang Hàn Quốc ngày 17/11/2016.

Hàng trong kho chờ load.
Hàng đang load lên container.
Hàng đang load lên container.
Hàng đã load vào container
Hàng đã load vào container.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to Blog