Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Table 'cocosavon_webdb.nccov_categorymeta' doesn't exist]
SELECT category_id, meta_key, meta_value FROM nccov_categorymeta WHERE category_id IN (38) ORDER BY meta_id ASC

Xà Bông Việt Nam Xuất Khẩu – Xà bông tắm Organic xuất khẩu

Xà Bông Việt Nam Xuất Khẩu

Đóng hàng xà bông thiên nhiên Organic xuất khẩu sang Hàn Quốc ngày 23/07/2018.

Kiểm hàng tại kho LCL Cát Lái. Nhân viên đang load hàng lên pallet. Anh Nghị đại diện hãng tàu đang kiểm đếm hàng. Nhân viên đang load hàng lên pallet. Giằng đai chắc chắn trước khi nâng hàng vào kệ kho. Giằng đai chắc chắn trước khi nâng hàng vào kệ kho.

Read more...

Đóng hàng xà bông thiên nhiên Organic xuất khẩu đi Nhật Bản ngày 28/03/2018

Buộc dây an toàn cho vào kệ trên cao trong kho Cát Lái Hải quan giám sát kho Cát Lái Hải quan giám sát kho Cát Lái Công nhân đang đưa hàng vào kho

Read more...

Đóng hàng xà bông thiên nhiên Organic xuất khẩu sang Hàn Quốc ngày 17/11/2016.

Hàng trong kho chờ load. Hàng đang load lên container. Hàng đang load lên container. Hàng đã load vào container Hàng đã load vào container.

Read more...

Đóng hàng xà bông thiên nhiên quả nhàu Oranic xuất khẩu sang Hàn Quốc ngày 16/03/2016.

Xà bông tắm quả nhàu (noni soap) đưa lên xe tải đóng hàng Nhân viên kiểm hàng xà bông tắm Đóng hàng lẻ xà bông tắm Chờ Loading Xe tải chở xà bông ra cảng Xà bông được đóng tại kho

Read more...