Xà Bông Việt Nam Xuất Khẩu

Đóng hàng xà bông xuất khẩu sang Hàn Quốc ngày 23/07/2018.

Kiểm hàng tại kho LCL Cát Lái. Nhân viên đang load hàng lên pallet. Anh Nghị đại diện hãng tàu đang kiểm đếm hàng. Nhân viên đang load hàng lên pallet. Giằng đai chắc chắn trước khi nâng hàng vào kệ kho. Giằng đai chắc chắn trước khi nâng hàng vào kệ kho.

Read more...

Đóng hàng xà bông xuất khẩu đi Nhật Bản ngày 28/03/2018.

Buộc dây an toàn cho vào kệ trên cao trong kho Cát Lái Hải quan giám sát kho Cát Lái Hải quan giám sát kho Cát Lái Công nhân đang đưa hàng vào kho

Read more...

Đóng hàng xà bông xuất khẩu đi Hàn Quốc ngày 17/11/2016.

Hàng trong kho chờ load. Hàng đang load lên container. Hàng đang load lên container. Hàng đã load vào container Hàng đã load vào container.

Read more...